Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Devlet memurlarına yapılan yiyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik meydana geldi. İşte yapılan değişiklik.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete'de 15 Temmuz 2020 tarihli yayımlanmış olan 31186 sayılı gazeteye göre Devlet memurlarına yapılan yardımlarda değişiklik yapıldı. Söz konusu yönetmeliğe göre Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Söz konusu karar 657 sayılı devlet memurları kanunun 2 nci ve 212 nci maddeleri gereğince karar verildi. Söz konusu yönetmelik kararı şöyledir.

YÖNETMELİK:

Karar: 2764

Ekli " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklşik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 2 nci ve 212 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine ek 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 4- Yemek servisi kurulabilmesine ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan asgari personel sayısına ilişkin şart, kara hudut kapıları için uygulanmaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE