Sağlık Bakanlığı 415 Bilgisayar Sistem ve Biyomedikal Cihaz Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı İŞKUR ile 261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı ve 154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı alımı İlanı.

Sağlık Bakanlığı 415 Bilgisayar Sistem ve Biyomedikal Cihaz Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında ilan yayımlandı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre 81 şehirde olmak üzere bilgisayar ve Biyomedikal alanda sürekli işçi statüsünde personel alımı yapılacak. İşin Olsa ekibi olarak ilgili alımlar hakkında detayları sizlerle paylaşacağız.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için müjde geldi ve İŞKUR detayları belli oldu. Şehre göre kontenjan dağılımı açıklanmış olup bizlerde sizlerle paylaşıyoruz.

415 Bilgisayar Sistem ve Biyomedikal Cihaz Personeli Alımı Şehre Göre Kontenjan Dağılımı:

Sağlık Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre 415 kişilik kadro ile,

  • 261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,
  • 154  Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak. 5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Alımı Şartları:

  • Ortaöğretim kurumlarının; Bilişim Teknolojileri ve dallarının birinden veya dengi alan dalının birinden mezun olmak.

  • Ön Lisans eğitim kurumlarının; Bilgisayar ve enformasyon sistemleri, Bilişim sisteleri ve teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojileri, Bilgisayar donanımı, Bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, Muharebe ve elektronik bilgi sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya dengi programlarından mezun olmak.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı Alımı Şartları:

  • Ortaöğretim kurumlarının; Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı ve dallarından veya dengi alan / dalının birinden mezun olmak
  • veya Ön Lisans eğitim kurumlarının; Biyomedikal cihaz teknolojisi ön lisans programlarından veya dengi programlardan me zun olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İŞKUR üzerinden alınacak başvurular için süreç 28 Kasım 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 2 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden gerçekleştirilecektir. Buna göre İş ilanı numarası ile başvuru yapabilirsiniz.

GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL AĞLARA KATILIN!

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

YORUM EKLE