DSİ Bölge Müdürlüğü İlköğretim Mezunu İşçi Alımı Yapıyor

Devlet Su İşleri İşçi Alımı ilanı yayımlandı. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilana göre en az ilköğretim mezunu personel alınacak. Şartlar ve kadrolar burada.

DSİ Bölge Müdürlüğü İlköğretim Mezunu İşçi Alımı Yapıyor

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü işçi alımı için ilan yayımladı. Kamu İŞKUR İlanları üzerinde yayımlanan ilana göre DSİ bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere en az ilköğretim mezunu adaylar içerisinden alım yapılacak. Peki ilanın detayları nedir? Kimler başvuru yapabilir?

İLANIN DETAYLARI:

Alım Yapacak Kurum: Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü

Çalışma Şekli: Daimi / Tam Zamanlı

İşveren Statüsü: Kamu

Bu kapsamda DSİ 4. Bölge Müdürlüğüne 1 kişilik boş kadro ile Kaynakçı ( Okisjen ve Elektrik ) alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere alımını yapacağı kadro için adaylardan, aşağıdaki şartlar aranacak.

  • 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Hükümlerine Uygun Kaynakçılık Ustalık Belgesine Sahip Olmak VEYA Endüstri Meslek Liselerinin Metal Teknolojisi Bölümünden Mezun Olmak,
  • Metal Teknolojisi / Kaynakçılık Mesleğinde En Az 1 Yıl Hizmetinin Bulunduğunu SGK Hizmet Dökümü İle Belgelemek,
  • Konya ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,
  • Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

DSİ İşçi alımı başvuruları sadece İŞKUR aracılığı ile yapılacaktır. Bu kapsamda ilana başvuru yapmak isteyenler en geç 07 Mayıs 2021 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden İş İlan No (00006010899) ile yapılacaktır.

YORUM EKLE