Kadıköy Belediyesi Memur alımı yapacak. Söz konusu ilana göre Kadıköy Belediyesi bünyesine 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamıda istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında 15 Memur alımı gerçekleştirilecektir.

Belediye Memur Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

İstanbul'da hizmet vermekte olan Kadıköy Belediyesi bünyesine toplamda 15 kişilik kadro ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında,

  • 9. dereceli kadroda Ön Lisans 5 Zabıta Memuru,
  • 7. Dereceli Kadroda Lisans mezunu 10 Zabıta Memuru,

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru alımı için yayımlanmış olan ilana göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacaktır. Bu kapsamda genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" gibi şartlar aranacaktır.

KPSS Şartı Nedir?

Adayların 2022 yılında yapılmış olan KPSS'den Lisans için KPSSP3 ve Ön Lisans için KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak gereklidir.

Zabıta Memurluğu İçin Aranan Özel Şartlar?

Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, En az B Sınıfı sürücü beşlgesine sahip olmak, Sınav tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak gereklidir.

Mezuniyete Göre özel Nitelikler Nedir?

Başvurular Başladı!

Belediye Memur alımı için başvuru süreci Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Bu yönde sadece İstenen belgelerle yapılacak olan başvurular için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

Başvuru Adresi: Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy-İstanbul 

Başvuru Tarihleri: 4 - 7 Aralık 2023

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMU: https://eybs.kadikoy.bel.tr/ebelediye

Başvuru Belgeleri Nelerdir?

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir) 

3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı. 

4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir) 

5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı, 

6. 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır), 

7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir) 

 9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 

İLANIN TAM METNİ