Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 9 Eyşüş 2021 tarhihli Resmi gazetede yayımladığı ilan ile bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Personel alımı yapacağını bildird. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak. Bu kapsamda JSGA Güvenlik Bilimleri Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına Öğretim Üyesi (Dr.Öğr.Üyesi) ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Fakülte adaylardan ortak olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu yönde " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak " gibi şartlar aranacak. Ayrıca;

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak gereklidir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:

- Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doktor öğretim üyesi için belirlenmiş yüz (100) puan ve üstünü almak,

- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından doksan (90) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI:

- Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az seksen beş (85) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

- Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES’ten en az yetmiş (70-Sözel) puan almış olmak,

- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak,

- Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında en az iki (2) yıl İngilizce dersi vermiş olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

JSGA Öğretim Görevlisi alımı başvuru süreci ilanın yayım tarihi olan 9 Eylül 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 8 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereklidir. Başvurularda ilanda belirtilen belgeler ile birlikte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara adresine yapılack.

BAŞVURU KILAVUZU