Beykoz Belediyesi Memur Alımı ilanı yayımlandı. 657 Sayılı Devlet memurları kanununa tabi olarak  ve Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre Belediye Personeli Alımı yapılacak. Bu kapsamda Beykoz Belediyesi 55 Zabıta Memuru alımı yapacak olup adayların Ön Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Peki İlgili ilana kimler başvuru yapabilecek? Kadın Erkek adayların nitelikleri nelerdir?

55 MEMUR ALIMI DETAYLARI:

Beykoz Belediyesi genel İdare Hizmetleri sınıfında olmak üzere Ön Lisans mezunu memur Alımı yapılacak olup 50 Erkek ve 5 kadın memur alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Beykoz Belediyesi memur alımı başvuruları 20 mayıs 2021 tarihinde başlayacak olup en geç 28 mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Genel Başvuru Şartları:

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Özel Başvuru Şartları:

KPSS Şartı: Önlisans 2020-KPSS P93 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Boy Şartı: Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sürücü Belgesi Şartı: 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: TE Bilisim