İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörlüğü bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda işçi personel allımı yapacak. Bu kapsamda ilanlar İŞKUR üzerinde yayımlandı ve başvuru süreci başladı. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi cerrahpaşa rektörlüğüne alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarını sizlere aktarıyoruz.

ALIM KADROLARI:

İstanbul Üniversitesi cerrahpaşa Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ile Hayvan Bakıcısı kadrolarında işçi personel alımı yapacak. Kadro Dağılımı ise:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
  • Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
  • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
  • Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre başvuru süreci Bugün ( 05 Nisan 2021 ) itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 5 gün içerisinde 9 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştireceklerdir. İlanın detayları hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanailirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim