İstanbul Büyükşehir Belediyesi KPSS Siz Personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre 10 farklı alanda 25 Memur Alımı yapılacak. İBB Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere KPSS Siz Memur Alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 kişilik boş kadro ile aşağıdaki unvanlarda alım yapılacak.

  • 9 Hemşire,
  • 1 Çocuk Gelişimcisi,
  • 3 İnşaat Mühendisi,
  • 2 Endüstri Mühendisliği,
  • 1 Şehir Plancısı,
  • 1 Mimar,
  • 1 Ekonomist,
  • 1 Yekniker,
  • 5 Teknisyen,
  • 1 Eğitmen,

Genel Başvuru Şartları Nedir?

İBB adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak ve Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak şartları aranacak.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

a. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

b. Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmaları (24/12/1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

c. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.

ç. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.

d. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

Başvuru Süreci Başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı için başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularına 14 Aralık 2020 tarihi itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 18 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını Elektronik ortamda Başvuru formu doldurarak yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

Editör: TE Bilisim