İŞKUR 200 Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Duyuru Yayımlandı!

İŞKUR kendi bünyesine dahil etmek üzere 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirmişti. Personel alımına ilişkin yeni duyuru yayımlandı.

İŞKUR 200 Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Duyuru Yayımlandı!

İŞKUR bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağını bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre sonuçlar 22 Temmuz 2022 tarihinde duyurulmuştu ve Az Önce gelen yeni duyuru ile 200 sözleşmeli personel alımına ilişkin yeni duyuru yayımlandı. ASİL olarak atanmaya hak kazanan adayları ilgilendiren bir duyuru gelmiş olup adaylardan istenen belgeler ve teslim tarihleri açıklandı.

200 Sözleşmeli Personel Ataması Yapılacak!

İŞKUR 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçları duyurumuştu. 

Atama Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

1.Başvuru Dilekçesi,

2. KPSS Sonuç Belgesi,

3. Diploma aslı veya (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5.Arşiv Araştırması Formu(2 nüsha, arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan.)

7. Sözleşmeli pozisyonlara asil olarak yerleşmeye hak kazanan ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine kadar, aşağıda istenilen belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair dilekçeyi sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte süresi içerisinde müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.(Askerde bulunanların Dolduracakları Dilekçe.)

8. 4 adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun.)

9. Mal Bildirimi Formu (Tek kağıda arkalı-önlü olarak çıktı alınıp doldurulacaktır.)

10. Sağlık Kurulu Raporu: Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastaneleri tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu,

(Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

d) Sağlık kurulu raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)

11. Koruma ve Güvenlik Personeli için; silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının (noter, belgeyi veren kurum ya da Kurumumuz tarafından) onaylı sureti.

12. Aşçı pozisyonunu asil kazanan adaylar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (SGK hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir.)

Söz konusu yukarıda belgelerin bazı örneklerine ( https://www.iskur.gov.tr/duyurular/turkiye-is-kurumu-genel-mudurlugu-sozlesmeli-personel-alimi-nihai-sonuclara-iliskin-duyuru/ ) adresinden ulaşabilirsiniz.

Belge Teslim tarihi Nedir?

Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenilen belgeleri 05.08.2022-19.08.2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA)  şahsen getirmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 19.08.2022  cuma günü mesai bitimine (17:30) kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

YORUM EKLE