İŞKUR Personel alımı hakkında duyuru yayımlandı. Geçtiğimiz aylarda yayımlanmış olan 125 Sözleşmeli Personel alımı hakkında duyuru yayımlandı. Yedek aday ataması yapılmş olup belirlenen adayların ilgili belgeleri teslim etmeleri gereklidir.

125 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor!

İŞKUR tarafından 30 Nisan 2023 tarihi ile yayımlanarak başvurusu başlamış olan İŞKUR Sözleşmeli Büro personeli alımı başvuruları 22 Mayıs 2023 tarihine kadar gerçekleştiren adaylar içerisinden " Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,   Muğla, Niğde, Rize, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat " illerinde 125 Sözleşmeli Büro Personeli alımı yapılacak.

Mülakatsız Atama Yapıldı!

İŞKUR Sözelşmeli Büro personeli alımı kapsamında adaylardan KPSS Şartı istenmekte olup Herhangi bir Mülakat yapılmaksızın en yüksek puandan en düşük puana kadar yapılmış olan Sıralama ile adaylar belirlenmiştir.

Yedek Aday Ataması Yapıldı!

İŞKUR ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında, 125 sözleşmeli Büro Personeli alım ilanı sonucu asil olarak yerleşen adayların nihai sonuçlarına ilişkin duyuru 07.07.2023 tarihinde Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır.

Süresi içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle göreve başlamayan asil adayların yerine yedek adaylardan sırası gelenlerin sonuçları ek listede açıklanmıştır. Yedek adaylardan sırası gelenler, aşağıda istenilen belgeleri 08.01.2024-19.01.2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA)  şahsen getirmeleri veya posta yoluyla (postada yaşanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır) göndermeleri gerekmektedir. 19.01.2024 Cuma günü mesai bitimine (17:30) kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Yedek adaylardan sırası gelenlerin listesi için tıklayınız.

İstenen Belgeler Açıklandı!

1. Başvuru Dilekçesi

2. KPSS sonuç belgesi

3. Diploma aslı veya (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha, arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır)

6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)

7. Sözleşmeli pozisyonlara asil olarak yerleşmeye hak kazanan ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine kadar, aşağıda istenilen belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair dilekçeyi sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte süresi içerisinde müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

8. 4 adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

9. Mal Bildirimi Formu (Tek kâğıda arkalı-önlü olarak çıktı alınıp doldurulacaktır )

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden)

NOT: Adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

YENİ DUYURULARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİR!

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA