İskonto günümüzde indirim anlamına gelmekte ve hemen hemen her zaman karşımıza çıkmaktadır. İskonto' nun anlamını bilmeyen ve merak eden kişiler için tanımını kısaca "indirim" olarak nitelendirebiliriz. Ticarette farklı anlamda kullanılsa da bankalar ve muhasebeler için de farklı anlamda kullanılmaktadır. Bankalar için de aslında bir borca veya krediye uygulanan indirime iskonto denir. Bankacılara göre iskonto, vadesi gelmeyen bir senedin vadesine kadar biriken faizin düşürülen kısmına denilmektedir. Muhasebe de ise iskonto’ nun tanımı alış-satış için kullanılıyor.

İskonto Nasıl Hesaplanır?

İskonto hesaplarken öncelikle satın alınan malın değerine bakılır. İskonto oranı ile malın fiyatını hesaplayarak indirim bedelini öğrenebilirsiniz. Örneğin; 40 TL bir mal aldınız ve indiriminiz %10 olsun. 40' ın %1' ini aldığımız zaman 4 TL olur. Yani siz malınızı 36 TL' ye satmış oluyorsunuz. Mağaza satışını yaparken iskonto çıkmaz. İndirimi fiş üzerine kaydetmek mümkün değildir. Ancak mağazalar müşterileri için iskonto kullanır.

Örnek Hesaplama

İskonto satış için kullanılsa da banka kredilerinde de adını duyuyoruz. Örneğin; peşin iskontosu, miktar iskontosu, mevsim iskontoau, müşteri iskontosu ve grup iskontosu' dur. Hesaplaması ise oldukça basittir. 100' den iskonto tutarı çıkarılarak tekrar 100' e bölünür. Ortaya çıkan sonucu indirimsiz fiyat ile çarptığınız zaman indirim fiyatını elde edersiniz. Örneğin; fiyatı 500 TL olan bir ürüne %10 iskonto uygulanır ise 500 x 10 / 100 = 50 TL' lik iskonto uygulanmış olur.

İskonto Formülü Nedir?

  1. Ticari İskonto (İndirim): Bu, satış yapılan malın veya hizmetin fiyatından belirli bir oranda yapılan indirimi ifade eder. Örneğin, bir malın normal fiyatı 100 TL ise ve %10 ticari iskonto uygulanıyorsa, müşteri 90 TL öder.

  2. Finansal İskonto (Nakdi İndirim): Bu tür iskonto, ödemenin belirli bir süre içinde yapılması durumunda uygulanan bir indirimi ifade eder. Örneğin, bir fatura 1000 TL ise ve "10 gün içinde ödemede %2 iskonto uygulanır" ifadesi bulunuyorsa, müşteri faturayı 10 gün içinde ödeyerek 980 TL öder.

İskonto hesaplamak için aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz:

  1. Ticari İskonto Hesaplama: I˙skonto Tutarı=Satıs¸ Fiyatı×(I˙skonto Oranı100)I˙skonto Tutarı=Satıs¸​ Fiyatı×(100I˙skonto Oranı​) Net Fiyat=Satıs¸ Fiyatı−I˙skonto TutarıNet Fiyat=Satıs¸​ Fiyatı−I˙skonto Tutarı

  2. Finansal İskonto Hesaplama: I˙skonto Tutarı=Fatura Tutari×(I˙skonto Oranı100)I˙skonto Tutarı=Fatura Tutari×(100I˙skonto Oranı​) Net Fatura Tutarı=Fatura Tutari−I˙skonto TutarıNet Fatura Tutarı=Fatura Tutari−I˙skonto Tutarı

İŞİN OLSA