İskenderun'un öncü şirketlerinden biri olan İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, büyüyen kadrosuna katkı sağlamak üzere beden işçisi pozisyonlarında istihdam etmek üzere başvurularını bekliyor. İş başvuruları, 30 Kasım 2023 ile 8 Aralık 2023 tarihleri arasında kabul edilecek. İşe alınacak 100 geçici beden işçisi için başvurular, Savaş Mahallesi'ndeki şirket merkezinde kabul edilecektir.

İstenen Nitelikler ve Başvuru Koşulları:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Askerlik ile ilişkisi bulunmamak,
 4. Görevini devamlı engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engel bulunmamak,
 5. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 6. Açık alanda temizlik işlerine hakim olmak,
 7. 20-60 yaş aralığında olmak,
 8. Mesleği yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak,
 9. Kapalı alan veya açık arazide çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 10. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri ve iletişim becerileri yüksek olmak,
 11. Yöneticisinin verdiği işle ilgili diğer görevleri yerine getirmek,
 12. Adli sicil kaydının bulunmaması,
 13. İşe başlatılacak personelin Sağlık Bakanlığı veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlardan temizlik işlerinde çalışabilir raporu sunması gerekmektedir. Çalışabilir sonucunun bulunmaması durumunda iş akdi fesih edilip, kalan süre içinde yedek adaylardan işe alım yapılacaktır.
 14. Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan ya da belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin iş akdi fesih edilip, yedek adaylardan işe alım yapılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti iş yerimizce tasdik edilebilir),
 3. Vesikalık fotoğraf (1 adet, başvuru formuna yapıştırılacak),
 4. Adli sicil kaydı belgesi,
 5. Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı (İşe alınan adaylardan daha sonra sağlık raporu talep edilecektir),
 6. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair e-Devlet'ten çıktı.

Mülakat ve İletişim Bilgileri:

Görüşmeler İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Mülakata girecek adayların isim, yer, tarih ve saat bilgileri ile işe girmeye hak kazananlar listesi mülakattan sonra İSKENT İlan Panosu'nda yayınlanacaktır. Çalışma saatleri 08:00-24:00 arası vardiyalı çalışma şeklinde olacaktır.

Çalışma Şartları ve Başvuru Adresi:

Çalışma şartları İskenderun Belediyesi Hizmet Binası ve Ek Binaları'nda belirtilmiştir. Çalışma süresi belirli süreli 5 (beş) ay 15 (onbeş) gün olarak planlanmaktadır.