Kadıköy Belediyesi İşçi Alacak

Kadıköy Belediyesi işçi alımı gerçekleştiriyor. Kadıköy Belediyesi bünyesinin işçi ihtiyacını karşılamak üzere Eğitmen alacak. Sizde Kadıköy Belediyesi ailesine katılmak için haberimizin devamını inceleyiniz.

Kadıköy Belediyesi İşçi Alacak

Kadıköy Belediyesi İşçi Alacak

Kadıköy Belediyesi işçi alımı gerçekleştiriyor. Kadıköy Belediyesi bünyesinin işçi ihtiyacını karşılamak üzere Eğitmen alacak. Sizde Kadıköy Belediyesi ailesine katılmak için haberimizin devamını inceleyiniz.

Kadıköy Belediyesi 5393 sayılı Belediye kanunun 49. maddesine uyarınca kadrosunu tamamlamak için tam zamanlı çalıştırılmak üzere Sözleşmeli işçi alacak. Kadıköy Belediyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük bölümünden mezun olmuş olmak üzere 1 adet Eğitmen ( Spor Eğitmeni ) akacak. Alınacak olan personel Kadıköy Belediyesinin düzenlemiş olduğu sınav ile belirlenecektir. Sizde başvuruda bulunmak istiyorsanız aşağıda verdiiğimiz, istenilen niteliklere ve başvuru bilgilerine ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

ARANAN NİTELİKLER:

     - Görevini devamlı yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık durumuna sahip olmayan adaylar,

     - En az 1 bilgisayar programını bildiğini gösterir belgeye sahip olan adaylar,

     - İstanbul Kadıköy bölgesinde ikamet eden adaylar,

     - Pedagojik formasyona sahip olan adaylar,

     - Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalıyor olmayan adaylar,

     - 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar,

BAŞVURU:

Başvuruda bulunacak olan adaylar, başvurularını 18 Eylül 2015 Cuma günü saat 16:30 a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular Kadıköy Belediye Başkanlığı İnsan kanakları ve Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. 

NOT: e-posta veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmiyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

     - Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya fotokopisi,

     - İkamet belgesi,

     - Sağlık Raporu,

     - Adli sicil belgesi,

     - Askerliğini bitirir olduğunu gösterir belge ( Erkek adaylar için )

     - Özgeçmiş,

     - Nufüs cüzdanı fotokopisi,

     - 657 Sayılı D.M.K. ‘nun 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmadığına dair beyanı

     - Pedagojik formasyon yaptığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi

Başvurusu kabul edilen adayların sınava girişleri 28 Eylül 2015 tarihinde saat 14:00 da gerçekleştirilecektir.

YORUM EKLE