İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Başkanlığı memur alımı ilana yayımladı. Resmi Gazetede 15 Aralık 2023 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 76 kişilik kadro için Göç Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak. Sözlü sınav sonucuna göre 76 memur alımında KPSS, Eğitim ve yaş şartları aranacak.

İl Göç Uzman Yardımcısı Alımı için Hangi Şartlar Aranacak?

Göç İdaresi Başkanlığı 35 memur alımı için genel ve özel şartlar talep etmektedir. Bu kapsamda genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Yaş ve Eğitim nitelikleri talep edilecek. Bu kapsamda Özel Olarak;

Yaş Şartı Nedir?

01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak şartı aranacak.

Dört Yıllık Hangi Bölüm Mezunu Adaylar alınacak?

En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak

2022 veya 2023 KPSS Puanı Geçerli Mi?

ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

Uzman yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Giriş Sınavı başvuruları 19 Aralık 2023 - 28 Aralık 2023 tarihleri arasında e-Devlet Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyer kapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Ücreti Nedir?

- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 8 Ocak 2024 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır

İLANIN TAM METNİ