Geçtiğimiz günlerde yayımlanan belediye memur alımı ilanları için başvuru süreci başlıyor. Farklı alanlarda memur alımları yapılacak. Bu yönde 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi ve mahalli idarelere ilk defa atanacaklara uygulamacak sınab yönetmeliğine göre memur alımları yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR NEDİR?

Söz konusu olan Beledşyeler bünyelerine 2 Tahsildar, 3 Veznedar ve 15 Zabıta memuru alımı yapılacak. Erkek ve Kadın adayların başvuru yapabileceği ilan için adayların Ön Lisans ve Lisans mezunu olmaları gereklidir.

BELEDİYE İLANLARININ DETAYLARI:

Osmangazi Belediyesi: Belediye 5 kişilik boş kadro ile Lisans mezunları içerisinden Veznedar ve Tahsildar alacak. Erkek ve Kadın adaylardan KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Karatay Belediyesi: 15 kişilik boş kadro ile zabıta memuru alımı yapılacak. Ön Lisans mezunu 7 ve Lisans mezunu 8 zabıta alımı yapılacak olup adayların P93 ve Kp3 puan türüden ena z 70 puan almış olmaları gereklidir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1-Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Ayrıca zabıta memuru alımları için erkeklerde 167 cm ve bayanlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak ve sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ:

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!

İki belediye için memur alımı başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. En geç 14 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacak.

Bu yönde başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte mesai saatleri içerisinde ilgili belediyelere yapılacaktır. Sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler.

Osmangazi Belediyesi Memur Alım İlanı

Karatay Belediyesi Memur Alım İlanı