Belediye Memur Alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Şırnak'ta hizmet veren İdil Belediyesi bünyesiNDe farklı kadrolarda memur alacak.

Alımlar 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek. 

Başvuru Kontenjan Bilgisi Nedir?

İdil Belediyesi Teknik Hizmetler Sınıfında 1 Mimar Alımı ve 3 Mühendis Alımı yapacak. 

Başvuru için Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Belediye memur alımında genel olarak 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca özel olarak ise ;

  • 2022 yılında yapılan KPSS'den Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
  • En az Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin ilgili programından mezun olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

Belediye memur alımında adaylar başvurularını sadece 19/02/2024-23/02/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:30 ile 13:30-17:00 arasında) Yukarı Mahalle İnönü Caddesi No.42/1 İdil/ŞIRNAK adresindeki İdil Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru yapabileceklerdir.

İLANIN TAM METNİ