İçişleri Bakanlığı Memur Alımı İlanı Yayımlandı.

Bakanlığa bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Merkez ve Taşra teşkilatına Memur Alımı Yapacak. Buna göre boş bulunan eksikliği karşılamak üzere 17 kişilik kadro ile Avukat Alımı Yapacak. 

Bu kapsamda adaylara Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca Avukatlık Giriş Sınavı yani sözlü sınav yapılacaktır. Peki alım yapılacak Şehirler nedir? Kimler başvuru yapabilecek? İşte detaylar.

Alım Yapılacak Şehirler:

Kimler Başvuru Yapabilecek?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne memur alımı için adyalardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. 

Özel olarak ise adayların, Eğitim, KPSS ve Ruhsatname niteliklerine haiz olmaları gereklidir.

KPSS Şartı: Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

Eğitim Şartı: Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Avukatlık Şartı: Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İçişleri bakanlığının memur alımı ilanına başvurular 21 Aralık 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 30 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresine yapılacaktır.

İstenen Belgeler Nedir?

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği; eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet barkodlu mezun belgesi oluşturularak alınabilir.)

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş,

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği, Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: TE Bilisim