İçişleri Bakanlığı Merlez teşkilatında görevlendirmek üzere Uzman yardımcısı Alımı ilanı yayımladı. 13 Kasım 2021 tarihi ile gelmiş olan Memur Alımı ilanına göre İçişleri Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 15 İçişleri Uzman Yardımcısı Alımı yapacağını ifade etti. Alımlar 5 farklı alanda yapılacak olup kadro dağılımı ve adaylardan aranan şartlar şöyledir;

İçişleri Uzman Yardımcısı Alımı Alan Dağılımı:

6 Kişi KPSSP32 Puan Türünden, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte bölümleri mezunu uzman yardımcısı alınacak.

3 Kişi KPSSP4 Puan Türünden Hukuk Fakültesi mezunu uzman yardımcısı alınacak.

2 Kişi KPSSP3 Puan Türünden İletişim Fakültesi mezunu uzman yardımcısı alınacak.

1 Kişi KPSSP1 Puan Türünden İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu uzman yardımcısı alınacak.

2 Kişi KPSSP1 Puan Türünden Bilgisayar Mühendisi, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümleri mezunu uzman yardımcısı alınacak.

Uzman Yardımcılığı Sınavına Başvuru Şartları Nelerdir?

  • 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak,
  • ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavından KPSSP32, KPSSP4, KPSSP3 veya KPSSP1 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almı olmak,
  • Yukarıda beliritlen bölümlerin en az dört yıllık alanlarından mezun olmuş olmak, 
  • Giriş(sözlü)sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),

Başvuru Süreci Ne Zaman Yapılacak?

Uzman Yardımcısı alımı başvuruları 24 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 29 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru alınacak. Adaylar başvurularını 9:30 ile 17:30 saatleri arasınd ayapacak. şartları taşıyıp Uzman yardımcısı alımı ilanına başvuru yapmak isteyenler başvuruarını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru yapacaklar.

İçişleri Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Detayları:

KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş(sözlü) sınavında adaylar, kendi mesleki alanlarına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. Sözlü sınavda herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Kesin başarı puanı sözlü sınavda alınan nottur. İlan edilen kadro sayısının üzerinde yetmiş veya daha üzeri puan almış olanlar için giriş(sözlü) sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

İLANIN TAM METNİ