Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki niteliklere göre ve 13 kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. Alımlar farklı 4 kadroya yapılacak olup başvuru sürecide bugün itibari ile başlamıştır. Bu haberimizde sizlere ilan hakkında detayları aktaracağız.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesine Gemiadamı, Tekniker, Teknisyen ve Şoför alımı yapacak. Bu yönde istihdam edilmek üzere 2 (iki) tekniker, 6 (altı) teknisyen, 4 (dört) gemi adamı ve 1 (bir) destek personeli (şoför) alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

HSSGM bünyesine alacağı personel adaylarından genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Özel olarak ise aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

Gemiadamı Özel Şartları:  İlgili pozisyon için adaylardan, Gemiadamı ehliyetine sahip olmak, 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek ve en az lise mezunu olmak şartı aranır.

Tekniker: Adaylardan özel olarak 2018 yılında yapılan KPSS'den Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Gemiadamı ehliyetine sahip olmak, Ön Lisans programlarının Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme veya Mekatronik mezunu olmak şartları aranır.

Teknisyen Özel Şartları: Lise seviyesine KPSSP94 puan türünden en az 50 puan sahibi olmak, Liselerin gemi makineleri bölümünden mezun olmak ve  Gemiadamı ehliyetine sahip olmak şartları aranır.

Şoför Alımı Özel Şartlar: Destek Personeli alanında hizmet verecek Şoför adaylarından, En az 5 yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, En az lise mezunu olmak, Erkek olmak, KPSSP94 puan türünden en az 50 puan sahibi olmak şartları aranır.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 13 Sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci ilanın yayım tarihi itibari ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılması gereklidir. bu yönde 23 haziran - 07 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru alınacak.

Ayrnı zamanda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü başvuru formunuda yayımladı. Adaylar başvuru formu ve istenen belgelerle başvurularını İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen müracaat veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüzde ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER NEDİR?

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2018 KPSS sonuç belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu veya ıslak imzalı hizmet dökümü), (Gemiadamı hariç)
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,
  • Gemiadamı, Tekniker ve Teknisyen için Gemiadamı ehliyetinin örneği,
  • Gemiadamı pozisyonu için çalıştığı süreleri gösterir, (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu veya ıslak imzalı hizmet dökümü)
  • Destek Personeli için B sınıfı ehliyeti örneği
  •  İyi hal kağıdı (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır)
  • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru forma yapıştırılacaktır.)

Yukarıda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Editör: TE Bilisim