Hakimler ve Savcılar Kurulu memur alımı yapacak. Daha önce de yayımlanmış olan ancak iptal edilen ilan tekrardan yayımlandı. İlanda KPSS puan güncellemesi yapıldı. Bir önceki ilanda 2020 yılı KPSS puanı geçerliyken yeni yayımlanan ilan ile 2022 KPSS Puanı ile memur alımı gerçekleştirilecektir. Peki adaylardan hangi şartlar aranacak? Başvurular ne zaman yapılacak? İlan detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Memur Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Hakimler ve Savcılar Kurulu yayımladığı memur alımı ilanına göre bünyesinde 6 kişilik kadro ile memur alımı yapacak. Bu kapsamda Sözlü sınav sonucuna göre;

  • 10. Dereceli kadroya 2 Memur,
  • 9. Dereceli kadroya 4 Memur,

olmak üzere 6 kişi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapılacaktır. Söz konusu ilan geçtiğimiz aylarda da yayımlanmıştı ancak İlan iptal edilmişti. Şimdi ise tekrardan yayımlanarak adaylara yeni başvuru tarihleri verildi.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacaktır!

HSK Memur alımında adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatadaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacaktır.

Başvuru Özel Şartları Nelerdir?

HSK Memur alımında adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş ve KPSS şartı aranacaktır.

Eğitim Şartı Nedir?

HSK Memur alımın Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Buna göre Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak gereklidir.

2022 Yılı KPSS İle Alım Olacak!

Kurum daha önce iptal ettiği ilan için başvurular 2020 yılı KPSS puanı ile yapılmaktaydı. AncaK yayımlanan yeni ilan ile adayların 2022 yılı KPSS puanı dikkate alınarak, Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

Yaş Şartı: 

Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

HSK Memur alımı başvuru süreci 19 Aralık 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 23 Aralık 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvuru için öncelikle belirtilen nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir. Şartları taşıyan adaylar Başvurularını  www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu”nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ