Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı için beklenen sonuçlar açıklandı. Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 400 kişilik kadro ile Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını bildirmişti. Bu kapsamda başvuruların sona ermesi ile sonuçlar açıklandı.

400 Memur Alımı Yapılacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda gelmiş olan duyuruya göre 400 kişilik boş kadro ile Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda Alımlar Türkiye Geneli yapılıyor.

Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapıldı?

Giriş sınavına başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre İlgil şehir listesine göre her il için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday, o il için yapılacak giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

4000 Aday Sınava Katılacak!

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımında başvuru sonuçları az önce açıklandı. Bu kapsamda adylar için başvurular en geç 15 Mart 2024 tarihine kadar alınmıştı ve beklenen sonuçlar açıklandı.

27/04/2024 tarihinde yapılacak Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınav giriş yerlerine ilişkin duyuru için Tıklayınız.

65 KPSS İle Atama!

Taban KPSS Puanı: 65,00399 Puan İle Artvinde Yazıl Sınava alım yapılacak.

Sınav Ne Zaman?

1. Yazılı sınav, 27/04/2024 tarihinde test usulünde ve tek oturum halinde yapılacak olup saat 10:00'da başlayacaktır. Sınavın başlamasından itibaren ilk 30 dakika içerisinde gelen adaylar sınava katılabilecektir. Bu süre geçtikten sonra gelen adaylar sınava katılamayacaktır.

2. Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

3. Adayların; çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, akıllı saat, çağrı cihazı, hesap makinesi, telsiz, cep bilgisayarı vb. elektronik cihazlarla sınav binasına girmeleri yasaktır. Bu nedenle, bu hususta gerekli tedbirleri önceden almaları gerekmektedir. Bu eşya, araç ve cihazları sınav sırasında yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilecek ve ilgili adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların özel araçları sınav yerine alınmayacak olup bu hususta gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

5. Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

6. Adaylar üzerinde etiket kağıdı olmayan şeffaf su şişesi ve dezenfektan ile maskeyi yanlarında bulundurabileceklerdir.

Giriş Sınavı Konuları:

a) İktisat Grubu

  • 1) Mikro iktisat
  • 2) Makro iktisat

b) Maliye Grubu

  • 1) Kamu maliyesi
  • 2) Maliye politikası

c) Hukuk Grubu

  • 1) Anayasa hukuku
  • 2) Medeni hukuk (Başlangıçkişiler hukuku-eşya hukuku)
  • 3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı 4) Borçlar hukuku (Genel hükümler)
  • 5) Ticaret hukuku (Başlangıç)
  • 6) Ceza hukuku (Genel hükümler)

ç) Muhasebe Grubu

  • 1) Genel muhasebe