Resmi Gazetenin 07 Aralık 2002 tarihli Memur Alımı ilanlarında yer alan ilana göre Hafik Belediyesi bünyesİndeki eksikliği karşılamak üzere İlk Defa atanacaklara uygulanacak Sınav ve atama yönetmeliği hükümlerine göre 1 kişilik kadro ile Muhasebeci alımı yapılacak. Memur Alımı 2021 yılında başlayacak. İlan hakkında detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.

KADRO BİLGİSİ:

Alım Yapacak Belediye: Hafik Belediyesi

Kadro Unvanı: Muhasebeci

Kadro Sayısı:1

Cinsiyet: Erkek/ Kadın

Adaylardan eğitim niteliğinde Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi veya Maliye bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak şartı aranacak.

KPSS olarak ise 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak almış olmak gereklidir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURULAR 2021 YILINDA BAŞLIYOR!

Hafik Belediyesi Memur alımı için başvurular 06 Ocak 2021 itibari ile başlayacak olup en geç 8 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını Şahsen, Posta veya Elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] adresine gönderilebilecektir.

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla( Çay Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Hafik Belediyesi) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilebilecektir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim