Hacettepe Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Resmi gazetede 29 Aralık 2023 tarihi ile yayımlanmış olan ilana göre Hacettepe Üniversitesi bünyesine 15 Sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak yapılacak. Kadro Dağılımı ve başvuru şartları haberimizde.

Mezuniyete Göre Kadro Dağılımı:

Ön Lisans Mezunu: 14 Sağlık Teknikeri

Lisans Mezunu: 1 Çocuk Gelişimcisi, 

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak).

6. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 1988 (dahil) - 2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma ve gece dahil çalışma şartını kabul etmek.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” amir hüküm gereği son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Başvurular Başladı!

Hacettepe Üniversitesi personel alımı başvuruları Bugün yani ilanın yayım tarihi ile başladı. Bu kapsamda 29 Aralık 2023 tarihi ile başlayan başvurular en geç 15 gün içerisinde 12 Ocak 2024 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: Erhan İmamoğlu