Güzelbahçe Belediyesi memur alımı yapıyor. Söz konusu Memur Alımı ilanına göre Güzelbahçe Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 6 farklı kadroda istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Memuru yönetmeliği ve İlk defa atanacaklara uygulanacak usul ve sınav esasları kapsamında 11 Memur Alımı yapılacak. Şartlar ve kontenjan dağılımı haberde.

Memur Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Güzelbahçe Belediyesi memur alımı Ön Lisans ve Lisans Mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alımlar;

Ön Lisans Mezunu:

  • 4 Zabıta Memuru,
  • 1 Tahsildar,

Lisans Mezunu:

  • 2 Muhasebeci,
  • 1 Mühendis,
  • 1 Peyzaj Mimarı,
  • 2 Mimar,

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Güzelbahçe Belediyesi memur alımında adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek Adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " gibi şartlar aranacak.

KPSS Şartı Nedir?

Adayların 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans için P3 ve Ön Lisans için P93 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Zabıta Memuru Alımı Şartları:

Zabıta Memuru alımlarında Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Yapılacak sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gereklidir.

Mesleğe Göre Özel Şartlar Nedir?

Başvurular Başladı!

Güzelbahçe Belediyesi Memur alımında adaylar başvurularını sadece İstenen Belgelerle gerçekleştirecekler. Bu kapsamda 27/11/2023-01/12/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (09:00 - 16:30) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Güzelbahçe Belediyesi (Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi no:46 Güzelbahçe İZMİR) yerleşkesinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler Hangileridir?

a) Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

ı) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURU FORMU BURADA

ASKERLİK DURUMU BEYAN FORMU BURADA

İLANIN TAM METNİ