Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel alımı hakkında duyuru yayımlandı. Az Önce Gençlik ve Spor Bakanlığı Resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanan duyuru ike GSB 4501 Kişilik kadro için yerleştirme sonuçları açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Perosnel alımı ilanı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 4501 kişilik kadro ile Sözleşmeli Personel alımı yapılacak.

4501 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

GSB Lise ve Ön Lisans mezunu adaylardan olmak üzere aşağıdaki kadrolarda personel alacak.

  • 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım), 

Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

GSB 28 Ağustos - 6 Eylül 20923 tarihleri arasında başvurusunu almış olduğu Sözleşmeli Personel alımı için yapılan KPSS Puan değerlendirmesi ile En yüksek puan ile yapılan sıralamaya göre en düşük puana kadar adaylar belirlenmiştir.

Mülakat Yapılmayacak!

Yapılan KPSS Puan değerlendirmesine göre 4501 Aday ataması yapılmış olup Aynı Zaman da Yedek adayda ataması yapılmıştır.

KPSS Taban Puanlar Belli Oldu!

Koruma ve Güvenlik Görevlisi En Düşük KPSS Puanı: 78,14613 Puan

Destek Personeli (Bakım-Onarım) En Düşük KPSS Puanı: 71,06665 Puan

Belge teslimi Tarihleri Açıklandı!

İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri Merkez Teşkilatına yerleşen adaylar Bakanlık Merkez Binası Personel Genel Müdürlüğü İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatına yerleşen adaylar ise yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 16 – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir.

Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.

Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,

Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,

Destek Personeli (Bakım-Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası,

Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası,

3) Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.

4) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

6) Yazılı özgeçmiş.

7) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

8) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından alınmış doğrulama kodlu belge.

9) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

10) Varsa SGK hizmet dökümü.