GSB KPSS siz Memur alımı hakkında duyuru yayımladı. Geçtiğimiz günlerde gelmiş olan duyuru ile " 2828 SAYILI SOSYAL HIZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCI MADDESI KAPSAMINDA ATANACAK ADAYLARA AIT DUYURU (2024-1) " istenen belgeler ve belge teslim tarihleri açıklanmıştır.

GSB Memur Ataması Belge Teslim Tarihi Açıklandı!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında (Mayıs 2024 Dönemi) Bakanlığımız teşkilatına yerleştirilen adayların Başvuru Dilekçesini doldurarak dilekçede istenen belgeleri 05.07.2024 tarihine kadar Bakanlığımız, Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü, Atama ve Kadro Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatla ilgili duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa) ve Mal Bildirim Formu (2 Sayfa) için tıklayınız.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1- Başvuru dilekçesi

2- Kimlik fotokopisi ve E-Devlet Kapısı kullanılarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin edilecek vukuatlı nüfus kayıt örneği

3- Mezuniyet tarihini gösterir atanmaya esas alınan diploma/öğrenim belgesi ile varsa devam edilmekte olan öğrenim durum belgesi (Aslı ya da aslını göstermek kaydıyla sureti)

4- İçinde arşiv kaydı bulunan adli sicil belgesi (Varsa hakkında sonuçlanmış veya devam etmekte olan mahkeme kararları) 

5- Askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olanların askerlik şubelerinden temin edeceği terhis belgesi)

6- 1 adet vesikalık fotoğraf

7- Tam teşekkülü devlet hastanesi veya üniversite hastanesinden, atandığı görevini yapmasına engel durumun bulunmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu ya da sağlık kurulu raporu (% 40 ve üzeri engelliler için ise; yerleştirildikleri kadrolarda görev yapabileceklerine dair sağlık kurulu raporunu sunmaları)

8- Mal Bildirim Formu (Ekte gönderilen formun arkalı önlü ve el yazısı ile doldurulup imzalanması gerekmektedir.)

9- Yerleştirme belgesinin internet çıktısı

10- Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmış veya çalışıyor ise hizmet belgesi