Geçtiğimiz günlerde başvuruları alınmış olan 2828 sayılı kanun kapsamında ki memur adayları için kurumlar tarafından duyurular yapılıyor. Bu kapsamda Gençlik ve Sor Bakanlığına büyesine alacağı 2828 sayılı kanun kapsamındaki Devlet koruması altındaki adaylar için yeni bir duyuru yayımlayarak başvurusu onaylnmış ve ataması yapılacak adaylar için başvuru tarihlieri ve şekli açıklandı.

GSB Memur Ataması Belge Teslim Tarihi Açıklandı!

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 İnci Maddesi Kapsamında Atanacak Adaylara Ait Duyuru (Aralık-2023)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında (Aralık 2023 Dönemi) Bakanlığımız teşkilatına yerleştirilen adayların Başvuru Dilekçesini doldurarak dilekçede istenen belgeleri 09.02.2024 tarihine kadar Bakanlığımız, Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü, Atama ve Kadro Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla (postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatla ilgili duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa) ve Mal Bildirim Formu (2 Sayfa) için tıklayınız.

Editör: TE Bilisim