Gelir İdaresi Başkanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Az önce yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Kurum içi Memur alımı ilanı yayımlandı. Söz konusu gelen ilan ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açılacak Gelir Uzmanlığı özel sınav duyurusu yayımlandı. Söz konusu yayımlanan ilan ile Kurum içi 2500 Gelir Uzmanı alımı gerçekleştirilecek. 

2500 Memur Alımı Duyurusu

12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca 2500 (iki bin beĢ yüz) Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.

Sınav Başvuru Şartları Nedir?

  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında halen görev yapıyor olmak,
  • Sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,
  • Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanı alımı başvuruları 21 Kasım 2022 tarihinde başlayacak olup en geç 9 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Adaylar başvurularını ilanın tam metninde yer alan “Sınav Başvuru Formu” ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için Personel Daire Başkanlığı Merkez Atama Müdürlüğüne, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında bulunanlar ve kadrosu defterdarlıklarda bulunanlar için personel müdürlüklerine yapılacaktır.

Sınav konuları ve sınav detayı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ