Erdek Belediyesi personel alımı için ilan yayımladı. 5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesi hükümlerine göre Erdek Belediyesi KPSS siz Kamu Personeli alımı yapacak. Bu kapsamda tam zamanlı sözleşmeli olarak 1 kişilik kadro ile Mimar alımı yapılacak. Adaylardan 4 yıllık mimarlık fakültesi mezunu olmak şartı aranacak. Ayrıca başvuru sonuçları sonrası adaylara tek aşamalı sözlü sınav yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Erdek Belediyesi adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Ayrıca bunun dışında Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almyor olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Herhangi bir suuç hükümlülüğü olmamak gibi nitelikler aranacak.

BAŞVURU SÜRECİ:

Başvurular ilanın yayım tarihi olan 21 Temmuz 2020 tarihi ile başladı. Adaylara başvuru için 6 günlük süre verilmiş olup başvurular en geç 27 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Başvurular son başvuru günü en geç saat 16:00 a kadar istenen belgeler ile birlikte Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak. Bunun dşında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

  1. Öğrenim Durumunu gösterir belge
  2. Nufüz cüzdanı fotokopisi,
  3. Başvuru Formu ( belediye'den alınadak )
  4. Sağlık raporu,
  5. 2 adet vesikalık fotoğraf,
  6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
  7. Adli Sicil kaydı
  8. İkametgah belgesi,

SÖZLÜ SINAV:

Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:00'da Belediye de yapılacak. Sözlü sınavda mesleki genel kültür, Yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygun olduğu niteliklere bakılacak.