Erciyes Üniversitesi personel alımı yapıyor. Resmi Gazetede 16 Nisan 2024 tarihi ile gelen ilana göre  Üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere sözleşmeli olarak 144 personel alımı gerçekleştirilecek. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden olmak üzere personel alımı ilan detaylarını İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşacağız.

Başvurular Sona Eriyor!

Erciyes Üniversitesi personel alımı için başvurular ianın yayım tarihi olan 16 Nisan 2024 tarihi il başlamıştı ve en geç 30 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda henüz başvuru yapmamış olan adaylar aşağıdaki bilgiler kapsamında başvurularını yapabilecekler.

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/erciyes-universitesi-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Erciyes Üniversitesi personel alımı başvurusu KPSS puanı ile gerçekleştirilmekte olup değerlendirmelerde KPSS puanı kullanılacaktır. En yüksek puandan en düşük puana kadar yapılacak sıralamaya göre yerleştirme yapılacak.

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Lise Mezunu: 30 Hemşire, 6  Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 41 Destek Personeli, 

Ön Lisans Mezunu:  1 Büro Personeli, 38 Sağlık Teknikeri, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Lisans Mezunu: 9 Büro Personeli, 1 Mühendis, 1 Biyolog, 1 Diyetisyen, 12 Hemşire, 

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Erciyes Üniversitesi personel alımı başvurusu için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, Eğitim şartları aranacaktır. Buna göre,

  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

şartları aranacaktır.

Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranacaktır. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gerekmekedir. Kontenjana göre kadro dağılımı ise,

Mesleğe Göre Özel Şartlar Nedir?

1. Destek Personeli unvanı kapsamında istihdam edilecek kişiler; Üniversitemiz birimlerinin hizmet sunumu alanına göre ve açık-kapalı alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.

2. Destek Personeli unvanı kapsamında istihdam edilecek kişiler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin X. Bölümünde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil olan işlerde çalıştırılacaktır.

3. Sertifika şartı bulunan destek personeli unvanları için; ilgili ilanda istenilen sertifika alanından mezun olan adaylarda sertifika şartı aranmayacaktır.

4. Üniversitesi Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek tüm adaylarda “Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.” şartı aranacak olup, durumunu yerleştirilmesi halinde sağlık raporu ile belgelendirmesi talep edilecektir.

5. İlgili tüm pozisyonlarda atanacak adaylar atamalarının yapılmasına müteakip Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.

6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve ilanda istenilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi “Diğer Belgeler/Ek Belgeler” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ