Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Memur Alımı için ilan yayımlandı. Resmi Gazetede 24 Ağustos 2021 tarihi ile yayımlanmış olan ilana göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ( MAPEG ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2 farklı alanda ve 3 farklı mezuniyette 50 Memur Alımı ( Uzman Alımı ) yapacağını ilan etti. Adaylardan Eğitim, Yaş ve Tecrübe şartı aranıyorken KPSS şartı aranmayacak. Peki KPSS siz Memur Alımı ilanı detayları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız.

KADRO BİLGİSİ:

Bakanlığa bağlı olan MAPEG 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre sözleşmeli olarak 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 memur alınacaktır.

50 kişilik kadro için;

Yerüstü Maden Uzmanı kadrosunda Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunu 12 ve Maden Mühendisliği 13 memur alınacak.

Maden Haritacılığı Uzmanı kadrosunda ise Harita ve Kadastro Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği mezunu 25 memur alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki niteliklerini taşıyor olması gereklidir. Özel olarak ise, Yaş, Tecrübe nitelikleri aranacak.

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Özel Şartlar:

Yaş Şartı: Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)

Eğitim Şartı: Yukarıda tabloda verilen bölümlerin En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden veya bunlara denkliği bulunan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak.

Tecrübe Şartı: Adaylardan KPSS şartı aranmayacak ancak.

- Maden Haritacılığı için: En az bir yıl mesleki iş tecrübesine sahip olmak. (toplamda geçerli en az 360 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Sigorta prim ödeme gün sayısının hesabında maden işletmelerinde çalışma şartı bulunmamaktadır. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; mühendis olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle mühendis olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

- Yerüstü Maden uzmanı için: Yerüstü maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. (toplamda geçerli en az 1800 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Yerüstü maden işletmeleri haricindeki sigorta prim ödeme gün sayıları dikkate alınmayacaktır.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün memur alımı başvuruları 25 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 5 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim