Mayıs ayında ve daha öncesinde yayımlanmış olan Belediye Personel Alımı ilanlarına göre 7 farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Belediye Memur Alımı için farklı kadrolarda 971 kişilik kadro ile memur alımı yapacak. Alımlar en düşük 60 KPSS Puanı ile veya Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Peki kimler başvuru yapabilecek? Alım yapılacak belediyeler hangileridir.

HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan Belediye Memur alımı ilanlarına göre alımlar, Zabıta Memuru Alımı, İtfaiye Eri Alımı, Programcı, Düz Memur Alımı ve Şoför Alımı kadrolarında yapılacak.

ALIM YAPACAK BELEDİYELER:

 • Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere 1 Memur Alım İlanı 31.05.2021
 • Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere 15 Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi 541 İtfaiye Eri Alım İlanı 01.06.2021
 • İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021
 • Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından 5 Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından 278 Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021
 • Sivas Gürçayır Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere 1 Memur Alımı İlanı 23.06.2021
 • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere 100 Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021

GENEL ŞARTLAR:

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR:

 • 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunu için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

EN AZ 4500 TL MAAŞ İLE ALIM YAPILACAK!

Söz konusu belediyeler alımını yapacağı kadrolar için mezuniyet ve kadrosuna göre 4500 TL maaş verilecek.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR!

7 Belediye 971 Memur Alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde de Mayıs ayı ve Haziran ayı itibari ile yayımlanmış olan Belediye memur Alımı ilanlarına başvuru süreci hala devam ediyor. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece belediyelerin belirttiği tarihlere kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte şahsen ilgili belediyelere gerçekleştirmeleri gereklidir. Söz konusu belediye ilanlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

BELEDİYE MEMUR PERSONEL ALIMI İLANLARI BURADA

Editör: TE Bilisim