Emniyet Genel Müdürlüğü memur alımı hakkında duyuru yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanan EKPSS tercih kılavuzuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler ve Teslim tarihleri açıklandı. 

Belge Teslim Süreci Başladı

ÖSYM tarafından 2024-1 EKPSS yerleştirmesi sonucu Kurumumuza yerleştirilen adaylarca aşağıda belirtilen belgeler 21.02.2024  tarihinden 08.03.2024  tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar; aşağıdaki adrese şahsen veya 1. derece akrabası tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres: Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı A Blok Kat:3

İstenen Belgeler Nelerdir?

 1. EKPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
 2. ÖSYM’ce yerleştirildiğine dair internet çıktısı,
 3. Diplomanın aslı ya da noter tasdikli örneği (2024 EKPSS Kılavuzuna göre noter tasdikli örneği ya da aslının getirilmesi gerekmektedir.)
 4. Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanların, bu durumlarını gösterir belge, 
 5. Mal Bildirimi (form 1) (Önlü-Arkalı olacak şekilde yazdırılması gerekmektedir.)
 6. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
 7. Askerlikle ilgili durum belirtir belge aslı,( Askerlik Şubesinden Alınacak)
 8.  “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde 40 veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık raporu aslı veya noter tasdikli sureti (fotokopi kabul edilmeyecektir),
 9. Herhangi Bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,
 10. Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık (2 adet) fotoğraf,
 11. Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı,
 12. Atanma talep dilekçesi (form 2),
 13. Kadro için özel şart olarak evrak istenmişse; (Avukatlar için Avukatlık Ruhsatnamesi) bir örneği,
Kaynak: İşin Olsa