Yeni Zabıta memuru alımı ilanı yayımlandı. Diyarbakır Eğil Belediyesi tarafından yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre KPSS puanı ile 1 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru alımı yapılacak. Bu yönde 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere ve Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre 1 kişilik boş kadro ile Zabıta memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

2020 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruşundan disiplin cezası almamış olmak, Erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından gün almamış olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Belediyenin memur alımı başvuruları 4 - 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu yönde adaylar başvurularını sadece mesai saatleri içerisinde Eğil Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ