Kelime anlamı ile işgal tazminatı olarak ifade edilen ve daha bilinen ismi ile ecrimisil davası olarak geçen durumda, bir mal ya da gayrimenkulün sahibinin, kamunun isteği dışında kullanılması sonucunda mal sahibinin ya da kamunun zarar görüp görmediği araştırılır ve işgalci tarafın kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın tazminat talebinde bulunur. Günümüzde özellikle arsa, arazi ve benzeri konular üzerinden sıklıkla açılan davalardan biri olan ecrimisilin açılması için bazı şartların açılması gerekmektedir. İşte ecrimisil davasının şartları, nedir, nasıl açılır, konuya ilişkin detaylar.

Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil ya da haksız işgal tazminatı, bir malı ya da gayrimenkulü haksız olarak kullananlardan tazminat almak için verilen isimdir. İlgili dava Türkiye’de Türk Medeni Kanunu bünyesinde düzenlenmiş olup davada mal sahibinin zarara uğrayıp uğramadığına bakılmadan tazminat talebinde bulunmak mümkündür. Taşınmazdan ya da mal üzerinden alınacak olan gelir, tazminatın hesaplamasında esas kabul edilmektedir.

Ecrimisil Şartları Nelerdir?

Ecrimisil davası açılması bazı şartların oluşması gerekmeketdir. Bu şartlar arasında öncelikle ilgili malın ya da taşınmazın izinsiz olarak kullanılması, üzerinde izinsiz olarak inşaat yapılması ya da tasarrufta bulunulması, kiralanan taşınmazlarda süresi dolamasına rağmen sözleşmenin yenilenmeden kullanım devam etmesi, tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanan bir mülkün bir kısmının işgal edilmesi şartların varlığı davanın açılması için gereklidir.

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

İlgili şartlar oluştuktan sonra dava açmak isteyen bir kişinin öncelikle haksız işgalde bulunun kişiye ihtarname gönderilmesi ve durumun bildirilmesi gereklidir. Dava ise ilgili taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesine açılmakla birlikte dava süresince işgal edilen malın kira değerini tespit edilmektedir. Bilirkişiler tarafından yapılan değerleme sonucunda ise miktar, tazminat olarak belirlenir ve geriye dönük olarak en fazla 5 yıllık işgal tazminatı istenebilir.

Davanın diğer tarafında olanlar ise ecrimisile itiraz edebilmekte olup ihbarname ellerine ulaştıktan sonra 30 gün içinde ilgili idareye dilekçe yazarak itirazlarını gerçekleştirebilmektedir. İdare kişilere olumlu ya da olumsuz olarak 30 gün içinde geri döner. Bu dönüşten itibaren 60 gün içinde ecrimisil ihbarnamesinin veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptaline yönelik dava açılabilir.

Editör: TE Bilisim