Devlet SU İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı hakkında duyuru yayımladı. Az Önce gelmiş olan duyuruya göre DSİ bünyesindeki eksikliği gidermek üzere yayımladığı 1273 sözleşmeli personel alımı hakkında pozisyonlara göre yedek aday atama duyurusu yayımlandı. Her kadro için yedek aday ataması gerçekleştirildi.

Söz konusu duyuru ise " 1273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İÇİN YERLEŞEN 4. YEDEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER " kapsamında Mühendis, Büro Personeli, Koruma Güvenlik Görevlisi kadrolarında yapıldı.

DSİ 1273 Sözlşemeli Personel Alımı Yapacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği gidermek için Lise, Ön Lisans ve Lisans seviyesinde 1273 kişilik kadro ile alım yapacak. Bu kapsamda mezuniyete göre kontenjanlar:

  • Lise mezunu:222 Destek personeli
  • Ön Lisans mezunu- 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 221 Büro personeli,
  • Lisans mezunu:800 Mühendis

alımı olmak üzere toplamda 1273 sözleşmeli personel alımı yapıldı.

KPSS En Az 50 Puan Üzerinden Değerlendirme Yapıldı!

Söz konusu ilan hakkında başvurular alınmış olup değerlendirmeler 2022 yılı KPSS Puan türünde göre en az 50 puan üzerinden değerlendirilmiştir.

Başvuru değerlendirmesi KPSS Puanı sırasına göre en yüksek puandan en düşük puana göre gerçekleştirilmiştir.

Belge Teslim Tarihi Nedir?

merkez ve taşra teşkilatına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere mühendis, büro personeli, destek personeli (Temizlik)  ve koruma ve güvenlik görevlisi sözleşmeli pozisyonlara yedek olarak yerleşen adayların aşağıda yer alan atamaya esas evraklarını 15.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden teslim veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler Açıklandı!

A)    MÜHENDİS ve BÜRO PERSONELİ POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak  barkodlu  yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Seyahate ve arazi şartlarında çalışmaya engeli olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

9- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

10- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

11- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

B)    DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak  barkodlu  yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden alınacak "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli raporun aslı.

9- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

10- a) İlanın yayımlanmasından önce(11.01.2023 tarihinden önce) özel sektörde temizlik işlerinde çalışmış olduğunu e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu  sigorta hizmet dökümü belgesi ile kanıtlayamayan adayların çalıştığı işyerinden alacakları çalışma belgesinin aslını(işyeri başlıklı, imza ve kaşeli) ibraz etmesi gerekmektedir.

             b) İlanın yayımlanmasından önce(11.01.2023 tarihinden önce) herhangi bir kamu kurumunda, temizlik işlerinde çalışmış olduğunu gösterir belgenin aslını (işyeri başlıklı, imza ve kaşeli) ibraz etmesi gerekmektedir.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

12- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

13- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

C)    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak  barkodlu  yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Seyahate ve arazi şartlarında çalışmaya engeli olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

9- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının fotokopisi. (önlü-arkalı)

10- Boy ve kilo bilgilerinin de yer alacağı aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde tam teşekküllü hastanelerden son 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporunu aslı.

 Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu

 Psikopati: Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak;

Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak;

Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü olmamak,

Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

11- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

12- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

13- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

14- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İşin Olsa İnstagram >>>>>BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>>BURAYA

Android Uygulama için >>>>BURAYA