Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yayımladığı Personel alımı hakkında 26 Eylül 2022 tarihi ile yeni duyuru yayımladı. Söz konusu yayımlanan duyuruya göre Sözleşmeli aday listesi duyuruldu. Daha önce alımı yapılan Avukat adayları için yeni bir duyuru ile atama yapıldı.

Söz konusu yayımlanan duyuruya göre sözleşmeli Avukat alımı için yedek 8 kişinin ataması yapıldı. 

Yedek Aday Ataması Yapıldı!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden gelmiş olan duyuru ile Sözleşmeli Avukat Alımı için yedek aday ataması gerçekleştirildi. Bu kapsamda Yedek atanan aday listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ AVUKAT YEDEK ATAMA LİSTESİ

Son Belge Teslim Tarihi Açıklandı!

DSİ Yedek aday ataması için adaylar aşağıdaki belgeleri en geç 10 Ekim 2022 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden / posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar belgelerin teslim edilmemesi halinde adaylar atanmalarından feragat etmiş sayılacaktır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yedek Adaylardan İstenen Belgeler Hangileridir?

- Diploma (Aslı, Noter Tasdikli veya Fakülte Onaylı Sureti ya da E-Devlet çıktısı da alınabilir)

- Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi

- İkametgâh belgesi(E-devletten çıktı alınabilir)

- Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Aile hekiminden de alınabilir)

- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

- Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

- Avukatlık Ruhsatnamesi (Aslı Veya Onaylı Sureti)