Diyarbakır da hizmet vermekte olan Yenişehir Belediyesi memur alımı için ilan yayımladı. 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta yönetmeliğine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında olmak üzere 9. dereceli kadroya 15 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Bu bağlamda Boş kadrolara atanmak üzere aşağıdaki nitelikler doğrultusunda memur alınacak.

Belediye Memur Kontenjan Detayları Nelerdir?

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediye memur alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, 2020 yılında yapılan KPSS'den Ön Lisans seviyesinde KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Belediye memur alımları için başvurular 12 Eyllü 2022 tarihi ile 15 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular sadece isternen belgelerle birlikte şahsen Belediye ye yapılacaktır.

Başvuru Adresi: Fabrika Mahallesi 763. Sokak No:3 Yenişehir/DİYARBAKIR

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

a)Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)

c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),

d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

İLANIN TAM METNİ