Diyanet İşleri Başkanlığı Şoför alımı ilanı yayımlandı. Az önce Başkanlık resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanan ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere Naklen 15 Şoför alımı yapacak. Genel İdare Hizmetleri sınıfında olmak üzere Adaylardan aranan şartlar ve başvuru bilgisi haberde.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Şoför alımı Naklen Kurum içi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda adaylardan Herhangi bir KPSS Şartı aranmayacak olup KPSS siz Personel alımı yapılacak.

1. Halen Başkanlığımız Teşkilatında (görevlendirmeler dâhil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,

2. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,

6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Eşdeğer kadrolar” başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yedinci kademe (Yardımcı hizmetler sınıfı) dışındaki ünvanlarda çalışıyor olmak veya bu unvanlarda müktesebi bulunmak.

Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınava başvuru yapabilecektir.

Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Diyanet Şoför alımı başvuruları Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda online yapılacak başvurular için adaylar belgelerini PDF formatında sisteme yüklemeleri gereklidir.

Başvuru Tarihleri: 4 - 15 Aralık 2023

Başvuru Adresi: https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim