Dışişleri Bakanlığı memur alımı yapıyor. Resmi gazetede yayımlanmış olan duyuruya göre Dışişleri Bakanlığı bünyesine Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı yapacak. KPSS siz memur alımı kapsamında yapılacak alımlar için Yabandı dil şartı ile gerçekleştirilecek. Peki kontenjan detayları nedir? Kimler nasıl başvuru yapabilir?

İşin Olsa ekibi olarak sizlere Dışişleri Bakanlığı Memur alımı ilanı hakkında tüm detayları aktaracağız.

Başvurular Devam Ediyor!

Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvurusu devam ediyor. Mayıs sonunda başlamış olan başvurular en geç 14 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecektir. Bu yönde sadece online olarak yapılacak başvurular alınacaktır.

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

170 Memur Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Bakanlık bünyesine farklı alanlarda ve dillerde olmak üzere 170 memur alacak. Alımlar uygulanacak Sınavlar ile belirlenecektir. Kontenjan Bilgisi:

Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk Ve Ihtisas Memuru

Başvuru İçin Hangi Şartlar Aranacak

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir), b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) 1 no.’lu “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,

ç) 2 no.’lu “Teknik Destek” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, harita mühendisliği, mimarlık veya iç mimarlık bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,

d) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no.’lu “Kurumsal Destek” kategorilerinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak, ayrıca aşağıdaki tabloda farklı yabancı diller için belirlenen asgari YDS/e-YDS puanına sahip olmak.

2. Tüm kategorilerden yapılacak başvurular için; aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Bahsekonu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/eYDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden sadece birinden başvurulabilecektir. Sözkonusu kategorilerin isimleri; sınavların yapılacağı yabancı diller; 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları; atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları; Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut sınavları; Fransızca için DELF & DALF sınavı; İtalyanca için CELI sınavı; İspanyolca için DELE sınavı; Rusça için TORFL sınavı) 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

4. ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı”nda yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL vb. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.

KPSS Şartı YOK!

Söz konusu alım için adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmayacak. Yabancı Dil sınavı olması gereiyor.

Giriş Sınavı ne zaman Yapılacak?

Giriş sınavının yazılı aşaması 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecektir. Sözkonusu testin ve sözlü sınavın yeri ile tarihi bilahare bildirilecektir.