Dışişleri Bakanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce gelmiş olan duyuruya göre Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Türk Uyruklu adaylar içerisinden memur alımı yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki eksikiği karşılamak üzere Sözleşmeli Sekreter alımı yapılacak.

Kontenjan Bilgisi nedir?

Uganda'da hizmet veren Kampala Büyükelçiliği bünuyesine 1 kişilik kadro ile sözleşmeli Sekrete Alımı yapacak.

Başvuru İçin Aranan Şartlar nedir?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir.),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar kullanabilmek.

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu 26 mayıs 2023 tarihi ile başlayacak olup en geç 12 haziran 2023 tarihine kadar başvuru yapılmış olması gereklidir. Başvurular sadece Bakanlık kariyer adresi üzerinden yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim