Dışişleri Bakanlığı Memur alımı başvurusu başladı. Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda olmak üzere KPSS siz memur Alımı yapılacak. Söz konusu yayımlanan ilan ile Bakanlık Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru Alımı gerçekleştirecek. Peki adaylardan aranan şartlar nelerdir? Hangi alanlarda memur alımı gerçekleştirilecek? Detayları sizlerle paylaşıyoruz.

KPSS siz 170 Memur Alımı Başvurusu Başladı!

Dışişleri Bakanlığı memur alımı için ilan 26 Mayıs 2024 tarihi ile duyurulmuştu ve başvuru süreci az önce 27 Mayıs 2024 tarihi saat 10:00 itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 7 Haziran 2024 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvuru Tarihleri: 27 Mayıs - 14 Haziran 2024

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru Kimdir?

Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

KPSS siz Memur Alımı Kontenjan Dağılımı nedir?

Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk memuru alımı için adaylardan herhangi bir KPSS Şartı aranmayacak. Ancak adayların belirtilen dillerde yabancı dil sınavından puan almış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda;

Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk Ve Ihtisas Memuru

Yabancı Dil Sınavı Şartı Aranacak!

Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden sadece birinden başvurulabilecektir. Sözkonusu kategorilerin isimleri; sınavların yapılacağı yabancı diller; 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları; atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları; Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut sınavları; Fransızca için DELF & DALF sınavı; İtalyanca için CELI sınavı; İspanyolca için DELE sınavı; Rusça için TORFL sınavı) 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Eğitim ve Yaş şartıda aranacaktır.

Genel Şartlar Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adayar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

Eğitim Şartı Nedir?

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak şartı aranacaktır.

Aday Konsolosluk Ve Ihdisas Memuru

Yaş Şartı Nedir?

01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar)

İLANIN TAM METNİ