Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı yapılacak. 2020 yılı için yayımlanan Devlet hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak için 7 kişi alınacak. Lisans mezunları içerisinden yapılacak memur alımları için adaylardan KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.

Genel Başvuru Şartları:

Yapılacak Asistan Hava Trafik Kontrolörü için adaylardna genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeli nitelikler aranacak. Bu kapsamda adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak şartları aranacak.

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Özel Başvuru Şartları:

  • Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
  • ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
  • Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
  • Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (30.11.2015 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
  • Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)

Başvuru ve diğer bilgiler için Buraya Tıklayınız.

Editör: TE Bilisim