23 Nisan 2021 tarihli resmi gazeteye göre Devlet memurlarının yer değiştirme ve atanmalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldığı öğrenildi. Söz konusu yönetmelik değişikliği duyurusu, "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3901)" şeklinde yayımlandı.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ:

Resmi Gazetenin 23 Nisan 2021 tarihli yayımının 31463 Sayısına göre ve 3910 karar sayısına göre Devlet memurlarını ilgilendiren yönetmelik yayımlandı. Söz konusu yönetmeliğe göre,

Ekli " Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişikin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasınaa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 2 nci ve 72 nci maddelleri gereğince karar verilmiştir