Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur Alımı ilanı yayımladı. AÇSHB üzerinde az önce yayımlanmış olan ilana göre DHMİ 24 kişilik boş kadro ile Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı yapılacak. Adyalardan bu yönde KPSS şartı aranmakta olup genel ve özel başvuru şartları şöyledir.

Genel Başvuru Şartları:

Adaylardan Genel olarak 657 Sayılı Devlet memurlaarı kanunu 48. maddesindei niteliklere göre, Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gereklidir.

Ayrıca 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gereklidir.

Özel Başvuru Şartları:

  • Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
  • ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
  • Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
  • Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.02.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
  • Geçerli bir Hava Trafik Kontrolör Lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

DHMİ Asistan Hava Trafik Kontrolörü Alımı başvuruları 08 Şubat 2021 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 26 Şubat 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular, isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler:

a) Nüfus cüzdanı,

b) 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,

c) Yüksek Öğrenim Diploması (E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi geçerlidir.),

d) KPSS Sonuç Belgesi,

e) Yabancı Dil Belgesi, f) Asistan Hava Trafik Kontrolör Lisansı

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim