Derepazarı Belediyesi personel alımı için yeni bir duyuru yaptı. Yayımlanmış olan duyuruya göre Derepazarı Belediyesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında ve Mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği ile farklı alanlarda kamu personeli alınacak. İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Derepazarı Belediyesi 4 kişilik kadro ile 1 Şehir Plancısı, 1 Mühendis, 1 Mimar ve 1 Peyzaj Mimarı alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP3) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Derepazarı belediyesine 60 KPSS puanı ile kamu personeli alımı için adaylar başvurularına 26 Ağustos 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvurular sadece Elektronik ortamda Belediyemiz www.derepazari.bel.tr internet adresinde Derepazarı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Şahsen veya (Derepazarı Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü Merkez Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı No:39/2 Derepazarı/RİZE) İadeli Taahhütlü posta yolu yapılacak olup, harici başvurular geçersiz sayılacaktır.

İLANIN TAM METNİ