Cumhurbaşkanlığı memur alımı için ilan yayımladı. Kariyer adresi üzerinde gelmiş olan memur alımı duyurusuna göre Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 3 Memur alınacak. Ayrıca alımlar KPSS siz Memur Alımı kapsamında yapılacak.

Başvurular Sona Eriyor!

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi bünyesine memur alımı için başvurular 26 Nisan 2024 tarihi ile başlamış olup en geç 27 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuru alınacaktır. Başvurular aşağıdaki adresden online olarak alınacaktır.

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cyo-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

Kontenjan Bilgisi Nedir?

  • 1  Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Uzmanı,
  • 1 Çevre Uzmanı,
  • 1 Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı,

Başvuru İçin Hangi Şartlar Aranacak?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 40 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 tarihinden sonra doğmuş olmak),

c. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 529’uncu maddesinde belirtilen öğrenim şartlarını taşımak,

d. En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi vereb ilgili bölümlerden mezun olmuş olmak,

e. Son başvuru tarihi itibarıyla 5 (beş) yıl içinde İngilizce YDS / e-YDS’den en az 80 (B) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgesine sahip olmak (osym.gov.tr internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, son başvuru tarihi itibarıyla güncel olanına göre değerlendirilecektir.),

f. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

h. Ofiste çalışması için herhangi bir sağlık engeli bulunmamak,

i. Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Uzmanı Eğitim Şartı:

İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, İnşaat veya Mühendislik Fakültelerinden lisans derecesine sahip olmak, 

Çevre Uzmanı için Eğitim Şartı:

Çevre Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahip olmak veya diğer mühendislik bölümlerinden mezun olarak çevre mühendisliği, çevre bilimleri, çevre yönetimi yüksek lisans derecesine sahip olmak,

Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı için Eğitim Şartı:

Şehir ve Bölge Planlama veya Jeodezi, Fotogrametri, Harita veya Harita ve Kadastro Mühendisliği ile Geomatik Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak,

İLANIN TAM METNİ