Resmi Gazete 15 Ağustos 2022 tarihli ilanlar yayımlandı. Resmi gazetede yer alan ilana göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek üzere KPS şartı olmaksızın 97 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda yayımlanmış olan ilana göre alımlar Proje bazlı gerçekleştirilecektir.

Hangi Kadrolarda Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının personel alımı için 97 kişilik boş kadro ile,

  • İstanbul,
  • Ankara,
  • Kocaeli,
  • Yalova,

illerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik

Alımlar farklı alanlarda olmak üzere Mühendislik kadrolarında yapılacak. Buna göre Mühendis Alımı için adaylardan aranan şartlar ve kontenjan dağılımına İlanın tam metni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Başvuru yapacak adaylardan öncelikle genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca bunun dışına Yabancı Dil Sınavı şart ve Eğitim şartı aranacaktır.

Genel Şartlar Nedir?

Genel olarak adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacak.

KPSS Şartı Aranmıyor!

Proje kapsamında Mühendislik alanlarında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek olup adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmayacak ve bunun yerine Yabancı Dil Sınavı şartı olacaktır..

Yabancı Dil Sınavı Şartı nedir?

İngilizce alanında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) geçerliliği olan en az (B) seviye puana (en az 80 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

Eğitim Şartı Nedir?

Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik bölümlerinden mezun veya bunlara denkliği olan Yurtdışı denkliği bulunan Üniversitelerden mezun olmuş olmak.

Tecrübe Şartı:

Özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak,

Başvurular Eylül'de Başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 97 sözleşmeli personel alımı başvuruları için süreç Eylül ayında başlayacak. Bu kapsamda başvurular sadece İnternet üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri: 12 - 26 Eylül 2022

Başvuru Adresi: www.ssb.gov.tr

Başvuru Belgeleri Nedir?

Başvurular İnternet üzerinden gerçekleştirilecek ancak. Adayların aşağıdaki belgeleri temin ederek İnternet üzerindeki sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

a) Özgeçmiş,

b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi,

d) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili sonuç belgesi,

e) SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi (Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü barkodlu ve içeriğinde İş Yeri Unvan Listesi bulunan)

İLANIN TAM METNİ