Az önce memur alımı ilanları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Sözlü Giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci derece kadrolara atanmak üzere belirtilen Öğretim bölümleri ve Öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

ALAN DAĞILIMI:

Başkanlığa 20 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak olup alanına göre dağılım şöyledir:

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere adaylardan genel ve özel olarak aşağıdaki nitelikleri arayacak.

- 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki A Bendinde bulunan nitelikler aranacak.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıdaki alanlardaki bölümlerden mezun olmuş olmak ve Yurtdışında eğitim almış olan adaylar için denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak,

- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı itibari ile 35 yaşından büyük olmamak,

- 2020 veya 2021 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 85 puan almış olmak,

- Yabancı Dil sınavından YDS İngilizce dilinden en az 80 puan almış olmak,

- Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Savunma Sanayii Başkanlığına yapılacak memur alımı başvuruları 1 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece İnternet üzerinden www.sbb.gov.tr adresi üzerinden Elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: TE Bilisim