Resmi gazete kararları yayımlandı. 19 Ekim 2022 tarihi ile gelmiş olan karar ile Cumhurbaşkanlığı onayı ile yeni memur ihdası için kararlar duyuruldu. Bu kapsamda 16 Kurum ve Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatındaki eksikliğini karşılamak üzere bünyelerine 1508 memur ihdası yapılacak.

19 Ekim 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararı Nedir?

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ:

Kararname Numarası: 111

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 349uncu maddesinin ikinci fırkasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fırka eklenmiştir.

"(3) Harp Okulu Sekreleri Mali ve Sosyal Hak ve Yardımlar ile diğer özlük hakları Bakımından 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenini ek 30 uncu maddesi uyarınca Fakülte Sekreterine denktir ."

MADDE 2- Ekli liatede yer alan kadrolar ihdas edilerek iki sayılı genel kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinni eki 1 ve 2 sayılı cetvellerinin bölümüne eklenmiştir.

MADDE 3- Bu CUmhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu CUmhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İhdas Edlen Kurum ve Kontenjanları Nedir?

 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1 Memur,
 • Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 20 Memur,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 Memur,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1  Memur,
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 4 Memur,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü 8 Memur,
 • İçişleri Bakanlığı 177 ( 10 Merkez ve 167 Taşra ) Memur,
 • İletişim Başkanlığı 49 Memur,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı 65 ( 5 Merkez ve 59 Taşra ve 1 Yurtdışı ) Memur,
 • Milli Savunma Bakanlığı 141 Memur,
 • Milli Savunma Üniversitesi 3 Memur,
 • Orman Genel Müdürlüğü 9 Memur,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 935 Memur,
 • Ticaret Bakanlığı 30 Memur,
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 27 Memur,
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 36 Memur,